Integritetspolicy

Last updated: May 17, 2022

Denna sekretesspolicy beskriver våra policyer och förfaranden gällande insamling, användning och avslöjande av din personliga information när du väljer att använda dig av tjänsten i fråga och förser dig med information om dina integritetsrättigheter och hur lagen i fråga skyddar dig.

Vi använder oss av dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra den tjänst som vi erbjuder för närvarande. Genom att använda Tjänsten så samtycker Du till insamling och användning av information i enlighet med vad som återges i denna Integritetspolicy.

Tolkning

De ord vilka har en versal som den första bokstaven har betyder definierad under följande förhållande. Nedan listade definitioner ska ha samma betydelse, oavsett om de återges i form av singular eller plural.

Definitioner

I denna Sekretesspolicy så återges följande element:

 • Konto avser ett unikt konto som skapats för att du ska få tillgång till vår tjänst eller delar av vår tjänst.
 • Företaget (kallas antingen ”företaget”, ”vi”, ”oss” eller ”vår” i detta avtal) hänvisar till bast-bitcoin-casino.io I enlighet med GDPR är företaget personuppgiftsansvarig.
 • Cookies är små filer som placeras på din dator eller mobila enhet som i sin tur innehåller detaljer gällande din användning av webbplatsen i fråga.
 • Personuppgiftsansvarig, i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation), hänvisas det till företaget som den juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.
 • Enhet betyder alla enheter som kan komma åt Tjänsten, till exempel en dator, en mobiltelefon eller en surfplatta.
 • Personuppgifter avser all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar individ. För GDPR:s syften avser personuppgifter all information som rör dig, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, online-identifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten.
 • Tjänsten hänvisar till webbplatsen.
 • Tjänsteleverantör avser varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna för företagets räkning. Det hänvisar till tredjepartsföretag eller individer som är anställda av företaget för att underlätta tjänsten, för att tillhandahålla tjänsten på företagets vägnar, för att utföra tjänster relaterade till tjänsten eller för att hjälpa företaget att analysera hur tjänsten används. Vid tillämpningen av GDPR betraktas tjänsteleverantörer som databehandlare.
 • Användningsdata avser data som samlas in automatiskt, antingen genererade genom användning av Tjänsten eller från själva Tjänstens infrastruktur (till exempel varaktigheten för ett sidbesök).
 • Webbplatsen hänvisar till Bast Bitcoin Casino, tillgänglig från bast-bitcoin-casino.io
 • Du avser den person som har åtkomst till eller använder Tjänsten, eller företaget eller annan juridisk person på vars vägnar en sådan person har tillgång till eller använder Tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt. Enligt GDPR (General Data Protection Regulation) kan du kallas den registrerade eller som användaren eftersom du är den person som använder tjänsten.

Samla in och Använda Dina Personuppgifter

Typer av Data som Samlas in

Personuppgifter

När du använder vår tjänst så kan komma att be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Användningsdata

Användningsdata

Användningsdata samlas in automatiskt när du använder Tjänsten.

Användningsdata kan innehålla information som din enhets Internet Protocol-adress (till exempel IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderas på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

När du öppnar Tjänsten med eller via en mobil enhet kan vi samla in viss information automatiskt, inklusive, men inte begränsat till, vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, IP-adressen till din mobila enhet, ditt mobila operativsystem, vilken typ av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Vi kan också komma att samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du öppnar tjänsten med eller via en mobil enhet.

Spårningsteknik och Cookies

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och lagra viss information. Spårningstekniker som används utgörs av webbfyrar, taggar, och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst. De tekniker vi använder kan omfatta:

 • Cookies eller webbläsarcookies.  En cookie är en liten fil som placeras på din enhet. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Men om du av en eller annan anledning väljer att ej acceptera cookies som tillhandahålls så kan du få det svårt att använda vissa delar av vår tjänst. Om du inte har justerat dina inställningar för webbläsaren i fråga så har vår tjänst stöd för att hantera och använda sig av cookies.
 • Flash-cookies.  Vissa funktioner i vår tjänst kan komma att använda sig av lokalt lagrade objekt (eller Flash-cookies) för att samla in och lagra information gällande dina preferenser eller dina aktiviteter på vår tjänst. Flash-cookies hanteras inte av samma webbläsarinställningar som de som används för webbläsarcookies. För mer information om hur du kan ta bort Flash-cookies vänligen läs ”Var kan jag ändra inställningarna för att inaktivera eller ta bort lokala delade objekt?” som återges på följande webbplats https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Webbfyrar.  Vissa delar av vår tjänst och våra e-postmeddelanden kan komma att innehålla små elektroniska filer vilka inom sammanhanget benämns för som webbfyrar (även kallade tydliga gifs, pixeltaggar och gifs med en pixel) vilka i sin tur gör det möjligt för aktören bakom tjänsten att till exempel samla in data om antalet användare vilka besökt dessa sidor eller öppnat ett e-postmeddelande och för annan relaterad webbplatsstatistik (till exempel att registrera populariteten för ett visst avsnitt och verifiera system- och serverintegritet).

Cookies kan utgöras av två typer ”Persistent” eller ”Session” Cookies. Beständiga cookies finns kvar på din persondator eller mobila enhet även när du går offline, medan sessionscookies raderas så snart som du väljer att stänga din webbläsare. Hu kan läsa mer om vad cookies är för något och hur de fungerar på denna sida? .

Vi använder både sessionscookies och beständiga cookies för de ändamål som anges nedan:

 • Nödvändig/väsentlig typ av cookies: Sessionscookies som administreras av: Oss Syfte: Dessa cookies är nödvändiga för att förse dig med tjänster som är tillgängliga via webbplatsen och för att du ska kunna använda några av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa cookies kan de tjänster som du har bett om inte tillhandahållas, och vi använder endast dessa cookies för att förse dig med dessa tjänster.
 • Cookiepolicy/Meddelande Godkännande Cookies Typ: Beständiga cookies som administreras av: Oss Syfte: Dessa cookies identifierar om användare har accepterat användningen av cookies på webbplatsen.
 • Typ av funktionscookies: Beständiga cookies som administreras av: Oss Syfte: Dessa cookies gör det möjligt för oss att komma ihåg val du gör när du använder webbplatsen, till exempel att komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller språkinställningar. Syftet med dessa cookies är att ge dig en mer personlig upplevelse och för att undvika att du behöver ange dina preferenser varje gång du använder webbplatsen.
 • Typ av spårnings- och prestandacookies: Beständiga cookies som administreras av: Tredje parts syfte: Dessa cookies används för att spåra information om trafik till webbplatsen och hur användare använder webbplatsen. Informationen som samlas in via dessa cookies kan direkt eller indirekt identifiera dig som en enskild besökare. Detta beror på att den insamlade informationen vanligtvis är kopplad till en pseudonym identifierare som är associerad med den enhet du använder för att komma åt webbplatsen. Vi kan också använda dessa cookies för att testa nya sidor, funktioner eller nya funktioner på webbplatsen för att se hur våra användare reagerar på dem.

För mer information om de cookies vi använder och dina val angående cookies, besök vår cookiepolicy eller avsnittet Cookies i vår sekretesspolicy.

Användning av Dina Personuppgifter

Företaget kan komma att använda Personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst, inklusive för att kunna övervaka användningen av vår tjänst.
 • För att hantera ditt konto: för att hantera din registrering som användare av tjänsten i fråga. De personuppgifter som du väljer att tillhandahålla kan ge dig tillgång till en rad olika funktioner i Tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare.
 • För fullgörandet av ett kontrakt: utveckling, efterlevnad och åtagande av köpeavtalet för de produkter, artiklar eller tjänster som du har köpt eller av något annat avtal med oss via tjänsten.
 • För att kontakta dig: För att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra likvärdiga former av elektronisk kommunikation, till exempel en mobilapplikations push-meddelanden gällande uppdateringar eller informativ kommunikation relaterad till funktioner, produkter eller avtalade tjänster, inklusive säkerhetsuppdateringar, när det anses vara nödvändigt eller rimligt för deras genomförande.
 • För att förse dig med adekvata nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om såvida du inte har valt att inte ta emot sådan information.
 • För att hantera dina förfrågningar: För att delta i och hantera dina förfrågningar till oss.
 • För att leverera riktad reklam till dig: Vi kan komma att använda din information för att utveckla och visa innehåll och reklam (och arbeta med tredjepartsleverantörer som gör det) skräddarsydd för dina intressen och/eller plats och för att mäta dess effektivitet.
 • För företagsöverföringar: Vi kan komma att använda din information för att utvärdera eller genomföra en fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av några eller alla våra tillgångar, antingen som en fortsättning eller som en del av konkurs, likvidation eller liknande förfarande, där personuppgifter som innehas av oss om våra tjänsteanvändare är bland de överförda tillgångarna.
 • För andra ändamål: Vi kan komma att använda din information för andra ändamål, såsom analys av data, identifiering av användningstrender, bestämning av effektiviteten i våra reklamkampanjer och för att utvärdera och förbättra vår tjänst, produkter, tjänster, marknadsföring och din upplevelse.

Vi kan dela Dina personuppgifter i följande situationer:

 • Med tjänsteleverantörer: Vi kan komma att dela din personliga information med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst, för att annonsera på tredje parts webbplatser till dig efter att du besökte vår tjänst, för att kontakta dig.
 • För företagsöverföringar: Vi kan komma att dela eller överföra din personliga information i samband med eller under förhandlingar om fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.
 • Med dotterbolag: Vi kan komma att dela din information med våra dotterbolag, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa dotterbolag respekterar denna sekretesspolicy. Närstående bolag inkluderar vårt moderbolag och andra dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som är under gemensam kontroll med oss.
 • Med affärspartners: Vi kan komma att dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
 • Med andra användare: När du delar personlig information eller på annat sätt interagerar i de offentliga utrymmena med andra användare kan sådan information ses av alla användare och kan distribueras offentligt utanför.
 • Med ditt samtycke: Vi kan komma att avslöja din personliga information för något annat ändamål med ditt samtycke.

Lagring av Dina Personuppgifter

Företaget kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det anses vara nödvändigt för de ändamål som återges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi anses vara skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och policyer.

Företaget kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata lagras i allmänhet under en kortare tidsperiod, förutom när dessa uppgifter används för att stärka säkerheten eller som ett led i att förbättra funktionaliteten i vår tjänst, eller om vi är juridiskt skyldiga att behålla dessa uppgifter under längre tidsperioder.

Överföring av Dina Personuppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, behandlas på företagets operativa kontor och på andra platser där de parter som är involverade i behandlingen är belägna. Det innebär att denna information kan överföras till – och underhållas på – datorer som ligger utanför din delstat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem från din jurisdiktion.
Ditt samty

ke till denna sekretesspolicy följt av din inlämning av sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen.

Företaget kommer att vidta alla de nödvändiga åtgärder som rimligen anses vara nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy. Ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive en hög nivå av säkerhet gällande hanteringen av dina uppgifter och annan personlig information.

Utlämnande av Dina Personuppgifter

Affärstransaktioner

Om företaget är inblandat i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar så kan dina personuppgifter komma att överföras. Vi kommer att meddela dig i förväg när och om dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan sekretesspolicy.

Brottsbekämpning

Under vissa omständigheter kan företaget vara skyldigt att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (till exempel en domstol eller en myndighet).

Andra Lagkrav

Företaget kan komma att lämna ut dina Personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Uppfylla en rättslig skyldighet
 • Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom
 • Förhindra eller utreda eventuella felaktigheter i samband med Tjänsten
 • Skydda den personliga säkerheten för Användare av Tjänsten eller allmänheten
 • Skydda mot juridiskt ansvar

Säkerhet för Dina Personuppgifter

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Även om vi strävar efter att använda oss av kommersiellt acceptabla medel som ett led i att skydda dina personuppgifter så kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Detaljerad Information Gällande Behandlingen av Dina Personuppgifter

De tjänsteleverantörer som vi använder oss kan ha tillgång till dina personuppgifter. Dessa tredjepartsleverantörer samlar in, lagrar, använder, bearbetar och överför information gällande din aktivitet på vår tjänst i enlighet med deras sekretesspolicy.

Analytics

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

 • Google Analytics Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatstrafik. Google använder de insamlade uppgifterna för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Denna data delas med andra Google-tjänster. Google kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk. Du kan välja bort att ha gjort din aktivitet på Tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsartillägget Google Analytics opt-out. Tillägget förhindrar att Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) delar information med Google Analytics om besöksaktivitet. För mer information om Googles sekretesspraxis, besök Googles webbplats för sekretess och villkor: https://policies.google.com/privacy

Beteendemässig Remarketing

Företaget använder remarketingtjänster för att annonsera till dig efter att du har öppnat eller besökt vår tjänst. Vi och våra tredjepartsleverantörer använder cookies och icke-cookie-teknik för att hjälpa oss att känna igen din enhet och förstå hur du använder vår tjänst så att vi kan förbättra vår tjänst för att återspegla dina intressen och visa dig annonser som sannolikt kommer att vara av större intresse för dig.

Dessa tredjepartsleverantörer samlar in, lagrar, använder, bearbetar och överför information om din aktivitet på vår tjänst i enlighet med deras sekretesspolicy och för att göra det möjligt för oss att:

 • Mäta och analysera trafik och surfaktivitet på Vår Tjänst
 • Visa annonser för våra produkter och/eller tjänster för dig på tredje parts webbplatser eller appar
 • Mäta och analysera resultatet av Våra reklamkampanjer

Vissa av dessa tredjepartsleverantörer kan komma att använda icke-cookie-teknik som kanske inte påverkas av webbläsarinställningar som blockerar cookies. Din webbläsare kanske ej tillåter dig att blockera sådan teknik. Du kan använda följande verktyg från tredje part för att avböja insamling och användning av information i syfte att visa dig intressebaserad annonsering:

Du kan välja bort all anpassad annonsering genom att aktivera sekretessfunktioner på din mobila enhet, till exempel Begränsa annonsspårning (iOS) och Välja bort personlig annonsanpassning (Android). Mer information finns i Hjälpsystemet för din mobila enhet.

Vi kan komma att dela information, till exempel hashade e-postadresser (om tillgängligt) eller andra online-identifierare som samlats in på vår tjänst med dessa tredjepartsleverantörer. Detta gör det möjligt för våra tredjepartsleverantörer att känna igen och leverera annonser till dig på olika enheter och webbläsare. För att läsa mer om de tekniker som används av dessa tredjepartsleverantörer och deras funktioner över flera enheter, se sekretesspolicyn för varje leverantör som anges nedan.

De tredjepartsleverantörer vi använder är:

GDPR Sekretess

Rättslig Grund för Behandling av Personuppgifter Enligt GDPR

Vi kan behandla Personuppgifter under följande villkor:

 • Samtycke: Du har gett ditt samtycke till behandling av personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål.
 • Fullgörande av ett avtal: Tillhandahållande av personuppgifter är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och/eller för eventuella skyldigheter före avtalet.
 • Rättsliga skyldigheter: Behandling av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som företaget är föremål för.
 • Vitala intressen: Behandling av personuppgifter är nödvändig för att skydda dina vitala intressen eller för en annan fysisk person.
 • Allmänna intressen: Behandling av personuppgifter är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av offentlig myndighet som tillhör företaget.
 • Legitima intressen: Behandling av personuppgifter är nödvändig för de legitima intressen som företaget eftersträvar.

I vilket fall som helst hjälper företaget gärna till att klargöra den specifika rättsliga grunden som gäller för behandlingen, och i synnerhet om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal.

Dina Rättigheter Enligt GDPR

Företaget åtar sig att respektera sekretessen för dina personuppgifter och att garantera att du kan utöva dina rättigheter.

Du har rätt enligt denna sekretesspolicy, och enligt lag om du befinner dig inom EU, att:

 • Begär tillgång till dina personuppgifter.  Rätten att få tillgång till, uppdatera eller radera den information vi har om dig. När det är möjligt kan du komma åt, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter direkt i avsnittet Dina kontoinställningar. Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv, vänligen kontakta oss för att hjälpa dig. Detta gör det också möjligt för dig att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig.
 • Begära rättelse av de personuppgifter som vi har om dig.  Du har rätt att få ofullständig eller felaktig information som vi har om dig korrigerad.
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter.  Denna rättighet föreligger när vi förlitar oss på ett berättigat intresse som rättslig grund för vår behandling och det är något med din specifika situation, vilket gör att du vill invända mot vår behandling av dina personuppgifter på denna grund. Du har också rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
 • Begära radering av dina personuppgifter.  Du har rätt att be oss att radera eller ta bort personuppgifter när det inte finns någon god anledning för oss att fortsätta behandla dem.
 • Begära överföring av dina personuppgifter.  Vi kommer att tillhandahålla dig, eller till en tredje part som du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt, maskinläsbart format. Observera att denna rättighet endast gäller automatiserad information som du ursprungligen gav samtycke till att vi använder eller där vi använde informationen för att utföra ett avtal med dig.
 • Återkalla ditt samtycke.  Du har rätt att återkalla ditt samtycke till att använda dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke kanske vi inte kan ge dig tillgång till vissa specifika funktioner i tjänsten.

Utövande av Dina GDPR-dataskyddsrättigheter

Du kan utöva dina rättigheter till åtkomst, rättelse, annullering och invändning genom att kontakta oss. Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar. Om du gör en förfrågan kommer vi att göra vårt bästa för att svara dig så snart som möjligt.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, om du befinner dig i europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), vänligen kontakta din lokala dataskyddsmyndighet i EES.

Barns Integritet

Vår tjänst riktar sig inte till någon under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har försett oss med personuppgifter, vänligen ta kontakta med oss omgående. Om vi gör oss varse om det faktum om att vi har samlat in personuppgifter från någon under 13 år utan medtycke av föräldrarna så vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Om vi behöver förlita oss på samtycke som rättslig grund för behandling av din information och ditt land kräver samtycke från en förälder, kan vi komma att kräva förälders samtycke innan vi samlar in och använder den informationen.

Länkar till Andra Webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från tredje part kommer du att dirigeras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Ändringar i Denna Sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår sekretesspolicy under perioder. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på den här sidan.

Vi kommer att meddela dig via e-post och / eller ett framträdande meddelande om vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdatera datumet ”Senast uppdaterad” högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att granska denna sekretesspolicy regelbundet för eventuella ändringar. Ändringar i denna sekretesspolicy träder i kraft när de publiceras på den här sidan.

Kontakta Oss

Om du har några frågor om denna Sekretesspolicy kan du kontakta oss:

 • Genom att skriva till oss via vårt kontaktformulär på denna sida.